Bestuur en Commissies

TV Rhelico wordt bestuurd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat er ieder jaar weer leuke evenementen plaatsvinden, de banen en het park er altijd keurig uitzien en de bar altijd gevuld is zodat iedereen daarvan gebruik kan maken

TV Rhelico wordt geleid door een bestuur dat uit vijf personen bestaat. De uitvoerende taken liggen in handen van een zestal commissies. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt heeft op regelmatige basis contact met het bestuur.

Eenmaal paar jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV)  plaats, waarin het bestuur verslag doet van het achterliggende verenigingsjaar en indien nodig de ledenvergadering raadpleegt over bepaalde voornemens en/of beleidswijzigingen. De ALV kan alleen doorgaan wanneer 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert 1x per 2 maanden. Mocht je vragen, opmerkingen of advies nodig hebben, dan kun je deze altijd richten aan de secretaris.

Lijkt het je leuk om een commissie of het bestuur te versterken? Meld je dan aan bij de betreffende commissie of via [email protected]. De commissieleden en/of het bestuur gaan dan met jou in gesprek over de taken en verwachtingen. Bestuursleden worden altijd gekozen door de Ledenvergadering.

Voor vragen kun je terecht bij de onderstaande personen. Voor meer informatie over de verschillende commissies, lees meer hier: Taken Commissies.

BESTUUR

Voorzitter Marco van den Broek   [email protected]
Secretaris Melanie Verbeek   [email protected]
Penningmeester Pleunie Hogenkamp   [email protected]
Medebestuurder Carlo Gordijn  

[email protected]

LEDENADMINISTRATIE

Ledenadministratie Ynske van Kranenburg   [email protected]

COMMISSIES

Barcommissie

Astrid Noordman
Peter Vos
Joost van Dijk
Mara van Herwijnen
Anton Hakkert
Rolinda Donker
Arno van Bremen

 

[email protected]
Technische commissie

Gert-Jan van Zanten
Josette Benckhuizen
Leonie van Lith
Theo Verheijen
Froukje Andringa
Jack Bloem
André Verkou

 

[email protected]
Open Toernooi

Stefanie van Mook
Sjoerd Dragstra
Bas Vos
Nigel Morris
Tom Woerdenbach
Tjeerd van Capelle

 

[email protected]
Jeugd

Wendy van den Heuvel (voorzitter)
Leo van Kouwen
Diana de Vaal

 

[email protected]
Sponsoring

Johan de Bruine
Cynthia van Lith

 

 

[email protected]

Onderhoud Johan de Bruine
Bertus Bronk
Jan van de Tempel
   

Websitebeheer

Karin Gordijn

 

[email protected]