Lesreglement

Lesreglement en betalingsvoorwaarden TV Rhelico voor tennistraining junioren en senioren

  1. Elke cursist moet zich aanmelden via een inschrijfformulier.
  2. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
  3. Zodra de inschrijving is bevestigd, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
  4. Er wordt geen trainingsgeld terugbetaald in geval van blessures, ziekte e.d., in overleg met de trainer probeert men een passende oplossing te vinden om de leerling tegemoet te komen.
  5. Bij inschrijving voor een cursus ga je akkoord met elke professionele tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.  
  6. Voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen krijgt men géén inzage in de inschrijvingen/ groepsindelingen. Wij streven ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua leeftijd en niveau in te delen. Op het inschrijfformulier bestaat er de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven. Wij behouden ons het recht voor om hiervan af te wijken.
  7. Om zo een goed mogelijke kwaliteit te bieden streven wij ernaar om met maximaal 4 cursisten in 1 groep te trainen. Bij de tenniskids cursisten kunnen de groepen groter zijn.  
  8. Wanneer er lessen uitvallen ivm slechte weersomstandigheden, zullen deze om en om verrekenend worden; waarbij de 1e les voor rekening van de tennisschool zijn en de volgende voor de leerling. Dit alles met een maximum van 2 inhaallessen. Bij afwezigheid van de trainer zullen de lessen allemaal ingehaald worden.
  9. Na het opgeven van de tennislessen ontvangt U een factuur, die u over dient te maken binnen de aangeven termijn.
  10. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico; Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 682 898

Adres

Boutensteinseweg 2a
4156 JZ Rumpt

KVK-nummer

11030997